pdf文档智慧城市用户使用手册

内容

智慧城市系统用户使用手册达观智能推荐,千人千面,精准的个性化推荐广告达观智能推荐引导用户发现自己的需求,助力网站大量产品收益转化,查看详情>智慧城市系统用户使用手册2/39文档历史/修订记录日期修订版本描述修订人2015-01-28V0.0.0.1智慧城市用户使用文档初稿黄小丽智慧社区,20年地产深耕,赛百威智慧社区专家广告赛百威智慧社区开发商,百强地产物业的选择,20年地产深耕。整合物业,业主,商家等社查看详情>智慧城市系统用户使用手册3/39目录1引言...............................................................................................................................................41.1目的....................................................................................................................................42智慧城市系统基础知识................................................................................................................42.1智慧城市系统简介.............................................................................................................43智慧城市用户使用........................................................................................................................43.1PC客户端............................................................................................................................43.1.1用户登录..................................................................................................................43.1.2环境监测..................................................................................................................63.1.3智能商超..................................................................................................................83.1.4社区安防................................................................................................................163.1.5公共广播................................................................................................................183.1.6智能路灯................................................................................................................183.2移动互联终端...................................................................................................................193.2.1系统设置................................................................................................................203.2.2用户登录................................................................................................................213.2.3环境气象................................................................................................................223.2.4智能商超................................................................................................................233.2.5智能农业................................................................................................................263.2.6预警信息................................................................................................................313.3手机商超...........................................................................................................................323.3.1登录界面................................................................................................................323.3.2拍码........................................................................................................................333.3.3订单........................................................................................................................373.3.4余额查询................................................................................................................383.3.5购物小票................................................................................................................39旷视科技智慧社区!广告旷视科技推出新技术智慧社区,已为万科,盛全物业,查看详情>智慧城市系统用户使用手册4/391引言1.1目的为了对智慧城市系统应用过程提供指导,编制此指南。2智慧城市系统基础知识2.1智慧城市系统简介智慧城市充分借助物联网技术,涉及到智能楼宇、智能家居、安防监控、智能社区医院、社区管理服务、电子商业等诸多领域,在新科技创新和信息产业技术的发展下,充分发挥信息通信(ICT)产业发达、RFID相关技术领先、电信业务及信息化基础设施优良等优势,通过建设ICT基础设施、认证、安全等平台和示范工程,加快产业关键技术攻关,构建社区发展的智慧环境,形成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式,面向未来构建全新的城市形态。3智慧城市用户使用3.1PC客户端3.1.1用户登录1、打开“智慧城市工程应用”,显示主界面,如下:智慧社区_社区网络+物联网建设_信锐技术广告智慧社区选择信锐技术社区解决方案,搭建社区无线,物联网一体化物业管理平台。查看详情>智慧城市系统用户使用手册5/392、点击“设置”,进行服务端地址与摄像头地址设置,也可通过“系统重置”,将系统恢复到默认设置,如下:3、设置完服务端IP地址、端口号及摄像头地址后,使用用户名:admin密码:admin进行登录,登录后主界面如下:

浏览:21
下载量:-
下载币:30
日期:2021-04-30
39
收藏
         投诉 / 报错
  • /39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39