pdf文档珠海市城市规划技术标准与准则(2017版)

内容

珠海市住房和城乡规划建设局2018年2月珠海市城市规划技术标准与准则(2017版)ZHUHAIURBANPLANNINGTECHNICALSTANDARDSANDGUIDELINES目录1总则..............................................................................................................12用地分类与城市用地规划..............................................................................22.1用地分类...................................................................................................22.2土地混合使用.........................................................................................112.3城市用地规划.........................................................................................172.4开发强度控制.........................................................................................213公共设施......................................................................................................243.1分级分类标准.........................................................................................243.2布局准则.................................................................................................243.3市级和片区级公共设施.........................................................................253.4新镇、居住区和居住小区级公共设施.................................................254综合交通......................................................................................................364.1一般规定.................................................................................................364.2公共交通系统.........................................................................................364.3交通枢纽....................................................................................................414.4道路交通系统.........................................................................................424.5慢行交通系统.........................................................................................494.6静态交通.................................................................................................534.7公共加油(气)站、充电站.................................................................585市政工程与防灾设施....................................................................................615.1给水工程.................................................................................................615.2排水工程.................................................................................................665.3电力工程.................................................................................................715.4通信工程.................................................................................................785.5燃气工程.................................................................................................835.6资源综合利用.........................................................................................895.7环境卫生.................................................................................................915.8管线综合.................................................................................................965.9综合防灾减灾.........................................................................................996城市风貌与建筑控制..................................................................................1046.1城市总体风貌.......................................................................................1046.2城市景观风貌.......................................................................................1056.3城市街区控制.......................................................................................1086.4建筑物退让控制...................................................................................1116.5日照间距控制.......................................................................................1156.6建筑间距控制.......................................................................................1176.7建筑设计要求.......................................................................................1206.8绿色建筑规划设计指引.......................................................................1307城市地下空间利用.....................................................................................1317.1基本准则...............................................................................................1317.2地下空间规划布局...............................................................................1327.3地下空间竖向布局...............................................................................1327.4地下空间功能与设施...........................................................................1337.5地下空间附属设施...............................................................................1338特殊控制地区.............................................................................................1358.1万山海洋开发试验区...........................................................................1358.2珠海北站TOD地区...............................................................................1358.3航空新城核心区...................................................................................1358.4西部生态新区.......................................................................................1369生态保护与历史传承..................................................................................1389.1生态保护...............................................................................................1389.2文化遗产保护.......................................................................................14110规划检验与规划条件核实..........................................................................14410.1规划检验...............................................................................................14410.2规划条件核实.......................................................................................148附录A用词说明...............................................................................................150附录B名词解释................................................................................................151附录C风貌管理规定........................................................................................162附录D住宅建筑间距控制.................................................................................166附录E计算规则................................................................................................167附录F住宅建筑面宽控制.................................................................................179附录G建筑退让道路红线距离表......................................................................180附录H工程管线平面间距控制.........................................................................185附录I工程管线交叉最小垂直净距控制..........................................................186附录J居住用地、商业服务业设施用地分项调整系数...................................187第1章总则11总则1.1.1为了进一步提高城市规划建设水平,实现城市规划编制和管理的标准化、规范化和法制化,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》、《珠海经济特区城乡规划条例》以及其它相关法律和法规的规定,制定本标准与准则。1.1.2本标准与准则以国家和广东省的有关规范及标准为基础依据,借鉴国内外先进城市的经验和做法,并结合珠海城市发展的目标要求和实际情况制定。1.1.3珠海市行政区范围内的城市规划编制和规划管理工作,应按本标准与准则执行,特殊情况应单独编制专项规划研究并报珠海市城市规划委员会审议。除执行本标准与准则外,还应符合国家、省和市现行法律、法规及其它强制性标准的规定,具体法定规划有特定规划要求的除外。1.1.4本标准与准则适用于本市除横琴新区以外的城市、镇规划区内的详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划)编制,以及本市、镇规划区内的各类建设项目(农村宅基地除外)的规划管理。1.1.5本标准与准则实行动态修订,以保障其适用性和适度超前性。市城市规划行政主管部门可每两年度组织整体修订,上报珠海市人民政府审批后施行;在此期间,市城市规划行政主管部门可对局部章节和条款进行修订,上报珠海市人民政府备案后施行。1.1.6本标准与准则解释权属珠海市城市规划行政主管部门。

浏览:47
下载量:-
下载币:30
日期:2021-04-30
213
收藏
         投诉 / 报错
  • /50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
试读结束,剩余内容请下载文件查阅